Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte na stránke
Apoštolskej cirkvi Sabinov.23.10.2016 (Nedeľa) - Bohoslužba o 10:00 hod.

Biblické vyučovanie - Štvrtok o 17:00 hod.
Mládež - Piatok o 18:00 hod.


Evanjelizačná bohoslužba so 
Siegfriedom Tomazsewským 


                       

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov