Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vítajte na stránke Apoštolskej cirkvi Sabinov.Tu si môžete pozrieť záznamy Bohoslužieb zo seminára:


26.4.2015 - Darin Downs : Odpustenie

https://www.youtube.com/watch?v=Y3upH9QK0_g

24.4.2015 o 10:00 -  Darrell Turner


https://www.youtube.com/watch?v=TAZuod5nV5g

24.4.2015 o 18:00 - Evanjelizácia Darrell Turner

https://www.youtube.com/watch?v=ncKDN3wJ84I

25.4.2015 o 10:00 - Darin Downs


https://www.youtube.com/watch?v=JPzWadtPM6E

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže  na  
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumPastor Rick Ross:Vyučovanie 18.10.2014 

Ženská konferencia 26.9.2014
Krst 7.9.2014
fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov