Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vítajte na stránke Apoštolskej cirkvi Sabinov


Bohoslužba 30.8.2015 - Rómska návšteva z USA  

Bohoslužba 28.8.2015
Evanjelizácia v Lipanoch
Celozborový výlet na ŠiraveZačiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže  na  
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov