Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte na stránke
Apoštolskej cirkvi Sabinov.Bohoslužby na mesiac Máj.

8.5.2016 o 10:00 hod.
15.5.2016 o 10:00 hod.
22.5.2016 o 17:00 hod.
29.5.2016 o 17:00 hod.

Mládež každý Piatok o 18:00 hod.

Krst 


 

Krst 6. Marec 2016


                                                                      

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov