Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vítajte na stránke Apoštolskej cirkvi
 Sabinov.Bohoslužba 15.11.2015
 


Evanjelizácia s Erichom Theisom 


Bohoslužba 1.11.2015Bohoslužba 18.10.2015 

Mužská konferencia 3
Mužská konferencia 2Mužská konferencia 1

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže  na  
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov