Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vítajte na stránke Apoštolskej cirkvi Sabinov.

24.a 25. Apríl :  Stretnutie s Bohom - Seminár
             Hostie:  Darrell Turner a  Darin Downs


Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže  na  
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumPastor Rick Ross:Vyučovanie 18.10.2014 

Ženská konferencia 26.9.2014
Krst 7.9.2014fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov