Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte na stránke

Apoštolskej cirkvi SabinovBohoslužby každu nedeľu o 14:OO hod.
(adresa: Severná 2200)

Hlavný pastor Rinaldo Olah
 Hlavný pastor  Rinaldo Olah 
 s manželkou Miladou.
 

Pre viac informácií, live videá bohoslužieb sledujte 
našu FB stránku: AC Sabinov


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.


fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov