Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte na stránke

Apoštolskej cirkvi SabinovDrahý bratia a sestry v Ježišovi v Kristovi v našom Pánovi zo zboru Sabinov. Dnes sme dostali nariadenie vlády cez hlavného hygienika Slovenskej Republiky, že do 23. Marca 2020 sa rušia Bohoslužby, Biblické vyučovania, mládež, modlitby a skupinky. Teda všetky aktivity, aby sme zabránili prípadnému šíreniu koronavírusu. 

Pastor Marián Kaleja sa k nám prihovorí Božím slovom v Nedeľu 15. Marca o 10:00 ráno cez facebookovu stránku Acs. 

Prosime vás, aby ste tento čas, neprestávali sa modliť a mať spoločenstvo s naším Pánom. Boh vás všetkých žehnaj. Vedenie zboru Acs v Sabinove.

 

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov