Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte na stránke

Apoštolskej cirkvi SabinovBohoslužby:

Streda o 14:00 hod.


Sobota (1.8.2020) o 17:00 hod.


Krst: 16.8.2020 o 14:00 hod.

  

Začiatok stavby sociálneho centra.


Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

Sociálne centrumfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov