Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Bohoslužby

Nedeľa:
10:00 hod.

Mládež:
Piatok o 18:00 hod.

Biblické vyučovanie o