Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Bohoslužby 2016

31.1.2016 - Marián Kaleja - ,,Duchovné vykúpenie od hriechu"  


Marián Kaleja - Zj.Jána 7.Cirk. zborom (3.Časť, list zboru v Pergame)Marián Kaleja - Zj.Jána 7.Cirk. zborom (2.Časť, list zboru v SMYRNE)
Marián Kaleja - Zj.Jána 7.Cirk. zborom 
(1.Časť, list Efezským) - 10.1.2016fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov