Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Detská služba

Vedúca detskej služby: Milada Olahová

Matúš 19:14   Ale Ježiš povedal: Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo.
 
Videá z detskej služby
 

Fotky z detskej služby
fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov