Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Letný tábor so švajčiarmi 2011

Galéria:

fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov