Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Modlitby na pozemku

fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov