Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Spoločná večera

fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov