Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Kontakt

Hlavný Pastor
Marian Kaleja
tel: +421 (0)911 352 475
marian.elizabeth7@gmail.com

Pomocný Pastor
Rinaldo Olah 
rinaldo1977@gmail.com

Starší zboru
Tibor Godla
tel: +421 (0)902 145 412
tibor.godla123@gmail.com

Starší zboru
Marek Olah
tel: +421 (0)902 073 378
marek.olahacs@gmail.com

Adresa
Severná 2200
Sabinov
083 01

Každý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže  na  
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.

web: www.acs-sabinov.sk, e-mail:khangeri@acs-sabinov.sk

fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov