Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Kto sme?

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God(AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov. V rámci Európy patríme do Letničného Európskeho spoločenstva(PEF), ktoré má 3,5 milióna členov.

Veríme, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista ,aby zomrel na kríži golgoty za naše hriechy, aby nikto ,kto v neho uverí, nezahynul, ale ,aby mal večný život.


fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov