Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Misia

Kazateľská stanica Kendice, Ražnany a Lipany


Kendice

Zodpovedný za službu v Kendiciach: Marián Kaleja a Rinaldo Olah.
Domáce skupinky v Stredu o 17:00 a v Piatok o 17:00.


Ražňany

Zodpovedný za službu v Ražnanoch: Marek Olah a Dávid Godla.
Domáce skupinky v sobotu o 17:00.


Lipany

Zodpovedný za službu v Lipanoch: Tibor Godla a Pavol Horváth.
Domáce skupinky v Sobotu o 17:00


Miľpoš- Rožkovany

Zodpovedný za službu v Miľpoše a Rožkovanoch: Stanislav Kaleja a Tomáš Kaleja.

Domáce skupinky v Piatok o 14:00

Matúš 28:19  A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha.


fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov