Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Mládež

Vedúci mládeže: Marek Olah                        

Bohoslužba každý Piatok o 18:00 večer, 
všetci ste srdečne pozvaní.

 Ján 10:9   Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený...fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov