Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vedenie zboru

     
          Hlavný Pastor:


        Marián Kaleja
tel: +421 (0)911 352 475
    marian.elizabeth7@ gmail.com

 

                      

             
Pastor:

Rinaldo Olah
tel: +421 (0)911 660 540
rinaldo1977@gmail.com

      

 Starší zboru:

  Tibor Godla   
tel: +421 (0)902 145 412
tibor.godla123 @gmail.com

Starší zboru:

Marek Olah
tel: +421 (0)902 073 378
marek.olahacs @gmail.comfotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov