Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vedenie zboru


fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov