Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov

Vitajte


Vitajte na stránke Apoštolskej cirkvi SabinovKaždý kto by chcel prispieť na službu, ktoru robíme, môže na 
Číslo učtu: 1822071451/0200
IBAN: sk63 0200 0000 0018 2207 1451
BIC:SUBASKBX
Kazateľ 11:1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prosíme hojnosť božích milostí.fotod
Senior pastor Marián
s manželkou Elizabeth

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov